Casus aanmelden

Werkwijze
Casus aanmelden

Hoe meldt u een zaak bij aan bij TRIAGE medisch adviesbureau?

 

Stap 1 – U levert uw casus digitaal aan of per post

Om een goed advies te kunnen uitbrengen is het belangrijk dat wij een zo volledig mogelijk dossier hebben. Ons secretariaat kan u hierin volledig ondersteunen en ervoor zorgen dat ontbrekende medische informatie wordt opgevraagd bij de verschillende instanties. Voor de juiste beeldvorming van de zaak, hebben wij in ieder geval de volgende informatie nodig:

  • een gerichte vraagstelling;
  • aard en omstandigheden van het ongeval of de casus (denk aan intakeverslagen);
  • documenten zoals schadeaangifteformulieren;
  • alle medische gegevens wanneer u zelf over de medische gegevens beschikt.

 

Stap 2 – U krijgt van ons een bevestiging

Het secretariaat maakt een dossier van uw zaak aan. U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging met het nummer waaronder TRIAGE uw dossier in behandeling heeft genomen.

 

Stap 3 – Wij gaan aan de slag

Afhankelijk van uw wensen, zijn er twee mogelijkheden:

  • TRIAGE zorgt voor de volledige opbouw van het medisch dossier. Als het nodig is, stellen we tevens een machtiging op en vragen we medische informatie op bij de behandelaars. Nadat het dossier compleet is gaat het dossier naar één van onze medisch adviseurs.
  • Een TRIAGE-adviseur brengt direct een medisch advies uit.

 

Stap 4 – U krijgt ons advies

Zodra de medische stukken compleet zijn, maken wij een schriftelijk advies. We streven ernaar dit binnen 10 werkdagen te doen nadat het dossier compleet is. Desgewenst kan het advies per post worden verstuurd. Spoedadvies: als spoed vereist is en het dossier is compleet, dan kunnen wij meestal binnen 1 tot 2 werkdagen advies uitbrengen.

 

Stap 5 – Facturering

U ontvangt onze gespecificeerde factuur na elk uitgebracht advies. Wij hanteren hierbij marktconforme uurtarieven voor het medisch advies en de secretariële werkzaamheden.

Interesse in onze diensten of vragen? Neem gerust contact met ons op.