Wie zijn wij?

Leer ons kennen
Wie zijn wij?

Managementteam

De dagelijkse leiding van TRIAGE wordt gevormd door een driekoppig managementteam. Door hun verschillende achtergronden is zowel medische als bedrijfskundige kennis en ervaring aanwezig en zijn zij in staat om TRIAGE op een slagvaardige en effectieve manier te leiden.

team_image

Luc Kalb

Directeur / Verzekeringsarts - RGA

De enorme groei, die TRIAGE sinds het begin van haar bestaan heeft doorgemaakt, heeft ook geleid tot grote interne veranderingen op het gebied van personeelszaken. Binnen het management team draag ik de zorg en verantwoordelijkheid voor de interne personele en organisatorische aangelegenheden. Mijn missie is om, met alle medewerkers van TRIAGE, onze gezamenlijke doelen, kernwaarden en visies na te streven in een goede onderlinge sfeer. Teamwork, respect en verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. Immers, alleen een sterk en goed op elkaar ingespeeld team levert maatwerk voor haar klanten.

team_image

Rob Spruijt

Directeur / Verzekeringsarts - RGA

In de bedrijfsvoering van Triage staat de kwaliteit van de medische advisering centraal. Kwaliteit, die gekenmerkt wordt door professionele kennis, maar ook door goede en drempelloze communicatie met onze opdrachtgevers en door het vlot nakomen van gemaakte afspraken. Met de grote groei, die ons bedrijf de laatste jaren heeft doorgemaakt blijft het een continue uitdaging de bedrijfsprocessen af te stemmen op deze doelen. Binnen het management team maak ik me sterk voor procesoptimalisatie, met name vanuit de digitalisering en archivering. Daarnaast ben ik de primair verantwoordelijke rondom huisvesting.

team_image

Rombout Soldaat

Operationeel Manager

Sinds april 2015 ben ik werkzaam als Operationeel Manager bij TRIAGE. Als primaire taak heb ik de dagelijkse aansturing van alle medewerkers binnen TRIAGE. Daarnaast heb ik als bedrijfskundige veel ervaring opgedaan met name in het optimaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen zodat ik hiermee de directie goed kan ondersteunen. Mijn missie is om ICT zo in te zetten dat dit onze medewerkers optimaal kan ondersteunen in het dagelijks werk en wij daarmee onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen.

Staf

team_image

Annemarie van den Heuvel

Controller
team_image

Edith Loerakker

Functionaris Gegevensbescherming